bloczek
Krawężnik drogowy
Wymiar[cm]:
12x25x100
15x30x100
20x30x100
płot
Obrzeża Palinea
Wymiary[cm]:
6x20x100
8x25x100
8x35x100
meba
Wymiary[cm]:
6x28x50
pergola
Krawężnik chodnikowy
Wymiar[cm]: 6x28x50
płot
Palisada Ring
Wymiary[cm]:
9x11x25
9x11x40
meba
Palisada nostalit
Wymiary[cm]:
12x18x40
12x18x60
12x18x80
12x18x100
12x18x130